maandag 29 maart 2010

Erdogan eist!

Hij eist dat de grenzen geopend moeten worden en dat er Turkse scholen worden geopend in Duitsland. Wie zegt dat je een land eerst moet veroveren om de dienst uit te maken? Gewoon eisen stellen hier en daar wat dreigen of wat opblazen en je hebt je zin.

Marokko zet zeven Nederlanders het land uit! De Marokkaanse regering heeft donderdag gewaarschuwd streng op te zullen treden tegen bekeerders ,,die spelen met religieuze waarden''. Dinsdag werden twintig christelijke zendelingen het land uitgezet, onder wie zeven Nederlanders. Zendingswerk is illegaal in Marokko.

"De Turkse premier Erdogan dreigt met de uitzetting van 100.000 Armeense immigranten. In een interview met de BBC zei Erdogan dat de waarschuwing verband houdt met parlementaire voorstellen in de VS en Zweden om de moord in 1915 op Armeniërs in Turkije te bestempelen als volkerenmoord." Dubbele paspoorten zodat je je hele leven, ook al ben je er nog nooit geweest, waarvan je niet kunt afkomen tot en met generaties...Erdogan gaat nog verder; "Turkse scholen moeten nu in Europa beginnen". Erdogan wil Turkse vwo-scholen in Duitsland... op kosten van de Duitse belastingbetaler! "De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Beieren, Joachim Herrmann, vindt dat Erdogan de Duitse bevolking provoceert. De Turkse premier geeft steeds meer blijk van een nieuw Turks imperialisme en nationalisme, ''die voor ons Duitsers onverdraaglijk is'', aldus Hermann in de krant tz. (Parool)

Ongeveer 1500 Turkse politici zouden op uitnodiging en kosten van de Turkse regering een "conferentie" in Istanbul hebben bijgewoond.

Turkse regering probeert Turkse politici in Europese landen te beïnvloeden. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan hen daar opgeroepen niet te integreren in het land waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden

Dienstplicht in Turkije en Marokko. Waar je amper onderuit kan komen, Je kinderen niet de naam kunnen geven welke jij en je partner zo graag willen geven, alleen islamitische namen dus. Hier geboren maar vechten met een andere leger!!

Nu is het zo dat de Moslims onze politieke instelling dwingend kunnen beïnvloeden. Dat lukt ons in Turkije of Marokko niet. Maar ze krijgen alles door partijen zoals de PVDA, CDA, Groen Links en D66 op een bordje keurig opgediend. Ze kosten de natie bakken vol met geld terwijl de tegenprestatie verwaarloosbaar is. Turkije heeft een indrukwekkend track record van etnische zuivering. En dat betreft niet alleen Armeniërs maar ook Grieken, Koerden, Assyriërs. Alles wat niet Turks heet en islamitisch is, is persona non grata. En hier mag de islam wel gepredikt worden, sterker nog, het wordt hier en daar zelfs opgedrongen. Wat heeft de politiek in Godsnaam hier in huis gehaald, men laat dus duidelijk zien dat men in Marroko en Turkije andere geloven niet tolereert. Turkije en Marokko zijn islamitische staten waar andersdenkenden of gedeporteerd of gedood worden. De wereld zal helaas weer wegkijken en de confrontatie met de islam uit weg de gaan. Wanneer worden wij toch in hemelsnaam wakker? Nederland doet niets tegen criminelen uit dat land die hier de beest uithangen. Verhagen protesteert en dat is het. Wanneer laat de overheid nu eens zien dat wij ook kunnen optreden tegen radicale imams en noord-afrikaanse criminelen? Wanneer wordt het die moslims in die moslimlanden nou eens duidelijk dat wij het helemaal gehad hebben met die eenzijdigheid. Christenen worden daar overal vervolgd en gevangen gezet. Ze mogen niet eens een kerk bouwen maar wel moord en brand schreeuwen als hier geen minaretten gebouwd mogen worden.
Maar voor de falende politicus is dit natuurlijk veel te moeilijk, beter Nederland naar de donder, als ingrijpen waar dat nodig is. Het jarenlang aan de macht zijn van de PvdA, CDA in Nederland, de laatste jaren onder Cohen, Abutaleb heeft van grootsteden een onleefbare gebied gemaakt: relmarokkanen terroriseren hele wijken, de hoogste parkeertarieven ter wereld, Met Cohen en natuurlijk z'n maatje Ahmed Marcouch in de 2e kamer krijgen we nog meer islam en straatterrorisme waar niks aan gedaan wordt in Nederland, zoals men nu al kan zien in Amsterdam. En tevens zullen de overheidsuitgaven de pan uitrijzen aan projecten en hobby's die de Nederlander niks opleveren. Moslims krijgen de vrije hand en van Nederlandse burgers wordt verwacht dat ze de manier van denken van moslims overnemen. Het is dan alleen nog maar een kwestie van tijd.
Het is natuurlijk overduidelijk dat Cohen en zijn partij de ondergang van Nederland betekenen. Dat de immigratie de laatste decennia toeneemt als de PvdA in de regering zit is overduidelijk. Den uyl was begonnen met het import van massa moslims (gezinshereniging etc..) en Cohen gaat hele proces voortzetten...Niet capabel om het (mede door de PvdA) verstoorde landje er bovenop te helpen. Die man leeft in een sprookjeswereld en zal Nederland omtoveren in een Utopia voor mensen zonder enkel respect en aanpassingswil. Het is treurig dat Nederlanders zich zo gemakkelijk in de luren laten leggen door de personen als Cohen, Marcouch, Abutaleb, Albayrak, en al die Muhammed' s. Hun einddoel is een geafrikaniseerd en verturkte Nederland. De Nederlanders die hen steunen, helpen ze daarbij. Neem b.v. Quaradawi, een moslimfundamentalist, lid van de Moslimbroederschap is een belangrijke inspirator van Marcouch. Cohen die overal moskeeën wilt neerzetten heeft ook sterke banden met de criminele Milli Gorus organisatie. Cohen wilt dat deze fundi's de grootste moskee van Europa bouwen, een project van het stadsdeel De Baarsjes, woningbouwvereniging Het Oosten en de Turkse moskeeorganisatie Milli Görüs. De bouw kreeg de bestuurlijke en verkapte financiële steun van de lokale overheden vanuit de gedachte dat er een "liberaal getinte moskee" zou verrijzen. Na verloop van tijd bleek dat de zeer gevaarlijke religie_maffia Milli Görüs de touwtjes in handen had. Na allerlei conflicten en financiële schandalen wilde Cohen toch dat ze serieus mogen beginnen met de grootste kazerne van de Islamitische milities waar toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) in 2006 een openingsceremonie opluisterde. Het islamiseren gaat veel verder dan het promoten van koranlessen in het openbaar onderwijs en het goedkeuren van vrouwvijandelijk gedrag door ambtenaren. De lijst is zeer lang: het verwelkomen van een moskee van de Moslimbroederschap, het binnenhalen van een zogenaamd Poldermoskee waar haatpredikers kind uit huis zijn, het doordrukken van een door de centrale gemeenteraad verworpen nota Kerk en Staat, een pleidooi voor de boerka op het schoolplein, proefballonnetjes voor subsidie aan salafisten en voor mannen en gescheiden ingangen in de bibliotheek. Sterker nog, Marcouch promootte niet alleen islamlessen op openbare scholen, maar lobbyde ook actief voor de ultra orthodoxe poldermoskee van zijn goede vriend Mohammed Cheppih, Cohen is overal betrokken en stond altijd achter zijn grote vriend Marcouch, dezelfde Cheppih die ook voorzitter was van de AEL en tegenwoordig zo ongeveer wel meer in Saoudi-Arabië als Nederland te vinden is. Vermoedelijk zit hij zelf of een familielid (in ieder geval een M. Marcouch) zelfs in het bestuur van de nieuwe poldermoskee. Ook weer gefinancierd met wahabistisch geld. Vergeet niet dat Marcouch voorheen woordvoerder was van de Marokkaanse moskeeën in Nederland. Cohen is een val voor Nederland. Cohen's Amsterdammers en Abutaleb's Rotterdammers noemen gewoon ieder mannelijk kind “Mohammed”. Over tien jaar kun je gewoon “Mohammed” zeggen tegen een Marokkaan wiens naam je niet kent; je kunt er voor 90% zeker van zijn dat dit inderdaad zijn naam is. Het is een Arabische farce.
Oplossingen:
Om te beginnen de grenzen dicht voor immigranten die in directe of indirecte lijn van buiten de EU komen. Mensen zonder Nederlandse nationaliteit die problemen veroorzaken onmiddellijk het land uit. Repatriëren van kanslozen kan moeilijk zijn maar moet wel tot het uiterste geprobeerd worden.
Al vele jaren mengen Turkije - en ook Marokko - zich via hun 2-paspoorten vazallen in de Nederlandse politiek. Dat moet afgelopen zijn! Een mooi moment om de 2-paspoorten af te schaffen. Als je het paspoort van het thuisland niet kunt opzeggen (Turken kunnen dat wel!) jammer dan, Nederlands paspoort invorderen en een verblijfsvergunning verstrekken. Alle dubbele paspoorten geen stem recht geven, zijn meteen alle problemen opgelost omdat Turken en Marokkanen hun paspoort niet mogen inleveren. Het enige dat helpt tegen deze continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit. Stop de dubbele paspoorten waanzin. En pas een Nederlands paspoort als je wezenlijk hebt bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij.
Verder moet het importeren van bruiden onmiddellijk worden gestopt. Natuurlijk mag je met iemand van buiten de EU trouwen maar slechts 50% van deze mensen kan vervolgens de EU als vestigingsplaats kiezen. Quotum bereikt, dan worden er geen vergunningen meer afgegeven.
Integratie betekent de basisnormen van een samenleving aanvaarden en overnemen. Daarvan is bij grote groepen immigranten geen sprake. Het was daarom een slecht idee ze massaal in westerse landen binnen te laten komen, anders dan als tijdelijke arbeidskrachten.De oplossing van het probleem is logischerwijze remigratie of echt westerling worden. En zeker niet kinderen die in een westers land geboren zijn onderwijs gaan geven in de taal van hun ouders.

vrijdag 12 maart 2010

COHEN EN ISLAMIETEN

COHEN WILT GRAAG EEN ISLAMITISCH AMSTERDAM
Turkse en Marokkaanse infiltratie zorgt feitelijk kiezersbedrog bij de grote partijen.

Aantal politicus hebben nu voor henzelf een politieke tijdbom neergelegd. Door een aantal politieke blunders van de eerste orde maken de grote partijen een vrij val en verloren straks nog meer zetels.Eén van die blunders is de knieval voor de groeiende invloed van de Turkse en Arabische machthebbers in Nederland, men kan niet meer stoppen met de verbreiding van islamitische apartheid; de moskeen, islamscholen en andere nationalistische islamitische anti- Nederlandse instellingen. Kennelijk zien deze politicus het als hun dure plicht, om naast hun apodictische woorden, d.w.z. vlammend pleidooi langs wetenschappelijke weg de "vreedzame aspiraties" van de islam voor het voetlicht te brengen, namens hun partijen ook nog eens een financiële inspanning te leveren. Veel gemeentes subsidiëren heden ten dage gevaarlijke islamiseringtactieken. Niet alleen achterlijke lokale politicus maar ook nog meer ministers doen namelijk niet aan het luisteren van bewoners ! Cohen wilt ten koste van alles een grote moskee in Amsterdam, hij bemiddelt als militant in ruzie Westermoskee, hij wilt meer macht voor zijn lieve Moslims.Menig minister en burgemeester zijn de vaste klanten bij de islamitische kazernes ( moskeen). Hoe naïef is de gedachte dat het in de ogen van de moslims een knieval, de groepen dichterbij kan brengen en reële maatschappelijke vraagstukken aankaarten? Weten deze politici wel wat zij uitdragen?Zo opent PvdA- burgemeester Job Cohen van Amsterdam een tentoonstelling bij de iftar van de omstreden Turkse club Stichting Time Media Group die ook in heroïne en vrouwenhandel zit. Pikant detail hierin is dat deze partijen elke keer de wensen van de moslims moeten voldaan. Hier wordt het kiezersbedrog van deze partijen zichtbaar.
Is niet genoegzaam gebleken, dat juist deze partijen in het belang van grote groepen moslim opereren, en al helemaal niet in het belang van u en mij?
Al die ministers die wonen in de mooiste huizen, beste beveiliging, merken niks van het geweld van de moslimjongeren. Maar de gewone burger om het maar even zo te zeggen, die zitten er midden in. Wij zijn de dupe van de beslissingen van deze verouderde politiek...Het begrip solidariteit, één van de kernpunten van het verkiezingsprogramma van deze partijen, hebben bij de pro islamitische elite flink ingeboet aan waarde. Het is gerechtvaardigd te concluderen dat er bij hen sprake is van een morele kredietcrisis.
Veel moslims huwelijken hun kinderen al op jonge leeftijd uit, (bekende islamitische tactiek om een land te veroveren).Vaak aan kinderen van hun broer of zus. Als die ouders zelf ook al volle neven en nichten van elkaar zijn en deze gewoonte generatie op generatie wordt voortgezet dan worden de nakomelingen vreselijk hecht georganiseerde legertjes. Erfelijke afwijkingen en ziekste die in beide families voorkomen worden dan nog eens versterkt, zodat de kans op lichamelijke gebreken en aanleg voor ziektes veel vaker voorkomen. Erger is dat ze op deze manier zich heel snel kunnen verdubbelen en een zwaar gecriminaliseerde meerderheid creëren. Kortom, 2 miljoen Moslims die zelf zeggen dat ze tegen Nederland zijn moeten terug naar herkomstland. Zij drukken Nederlanders hun land uit.
Moslims zitten thuis en maar kinderen maken, maar natuurlijk, daar bestaat de kinderbijslag toch voor... En maar trekken, uitkering, kinderbijslag. En wat krijgt Nederland daarvoor terug? Vervelende onopgevoede herrieschoppers, omdat pa en ma het te druk hebben met kind nummer 8. Wat moet daaraan gedaan worden? -Geen uitkering maar werken. -Geen kinderbijslag meer na 2de of 3de kind. Gezinshereniging?" Na 6 maanden zijn ze gescheiden en dan mogen ze ALLEBEI hun vaders en hun moeders en hun broertjes en hun zusjes en hun neefjes en hun nichtjes en hun opas en hun omas en hun ooms en hun tantes en kleinkinderen en achternichtjes en achterneefjes hierheen halen. En die gaan ook trouwen en ook op hun beurt weer de hele meute hierheen halen, want ze zijn toch allemaal zo "zielig". EN WIJ MAAR DOKKEN!Het feest is nu afgelopen en mogen alle Moslims die niet heel hard meehelpen aan betalen van de feestrekening snel weer terug naar huis, dan kunnen de belastingen omlaag en kunnen we tenminste zonder al te grote kleerscheuren onze opgelopen schulden beginnen af te lossen. Met de crisis wordt dat al moeilijk genoeg.

Marokko zet zeven Nederlanders het land uit!

"Nederlandse hulpwerkers Marokko uitgezet, Demissionair minister Verhagen van Buitenlandse Zaken is boos ....". ND, 08 maart 2010 21:28"Marokko ruimt alles op, Nederlanders mogen niet bestaan op grondgebied van deze barbaren, terwijl Nederlandse politieke establishment nog meer Marokaniseert en verturkt. straks komen er nog meer Turken en Marokkanen binnen, zie -nieuwe beleid inzake verlaging inkomensgrens voor gezinshereniging, immigratie" (nr. 7441) ....afschaffing van de inkomensgrens" Dan moet je ook niet verbaasd zijn als een land als Marokko uitgebreid de voeten veegt. Omdat er geen enkele Marokkaan en Turk teruggestuurd is, sterker nog dat er meer Moslims hier zich gaan vestigen en alles doen wat ze willen, hebben Marokko en Turkije dus het nodig gevonden de islamisering van Nederland wat te versnellen door de restanten van de Nederlanders weg te sturen. Denkt Nederland nu echt dat een mohammedaan met een dubbel paspoort nota bene, voor Nederland zal opkomen? Is er in heel Nederland iemand die dat ook maar een moment echt denkt? Nederland moet zich verdedigen met een goede antwoord: terugsturen van 70 000 Marokkanen bijvoorbeeld! Bij onze Nederlandse dhimmie-regering komen Aboutaleb en nog honderden moslims van de gemeenteraden waarschijnlijk wel weg met deze actie. Horen we geen reacties van deze "gematigde" moslims? Het probleem van de islamitische woestijnvolkeren is dat ze onverschillig (en doof/blind) zijn voor gevoeligheden. Hun systeem reageert alleen maar op razernij, gebulder, dreigementen en geweld. Dat gaat daar al duizenden jaren zo. Het is dwaasheid om ervan uit te gaan dat ze opeens ontvankelijk zijn voor onze westerse diplomatieke en beheerste stijl als ze een paar jaartjes op Europese bodem hebben rondgestapt. Een Marokkaan of Turk met een dubbel paspoort burgemeester, wethouder maken, is vragen om moeilijkheden,natuurlijk hebben ze een dubbele agenda, Marokkanen en turken zijn er altijd voor hun eigen volk, maar de huidige politiek zit zo met hun hoofd in de wolken dat ze er geen gevaar inzien. We weten waar de loyaliteiten van deze Marokkanen en Turken liggen: allereerst bij zijn eigen portemonnee en vervolgens bij zijn ras- en geloofsgenoten. Moslims eenmaal aan de macht tonen ze aan dat onze grote steden al verloren zijn. Halal etende burgervaders, wethouders die met hun echte baasjes in Marokko en Turkije de regels voor hun provincie in den "vreemde" gaat opstellen. En die woedende Verhagen? Zwakke leiders die geen antwoord hebben op de acties van deze woestijnrovers!! De Marokkaanse koning heeft toch ook nog niet zolang geleden iemand ontslagen, omdat die man een dubbel paspoort had. Echter: de Marokkanen hier in Nederland móeten nota bene van hem, naast hun Nederlandse paspoort, ook het Marokkaanse behouden. Het ergste is natuurlijk nog, dat onze overheid dit pikt. Zij zijn de Marokkaanse koning hierin onderhorig. Duidelijk is dat Marokko Nederland al als 17 provincie behandelt. En Rotterdam als het bruggenhoofd beschouwt waarmee vaste voet aan de grond is gekregen. Het paard van Troje heeft er weer een actuele versie bij gekregen. Het benoemen van mensen met een andere nationaliteit op politieke, bestuurlijke of belangrijke functies deugt gewoon niet. Het is vragen om problemen. Marokkaanse en Turkse gemeenteraad leden maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. CDA, Groenlinks, PvdA en D66 zijn verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Het is het beste dat er zo snel mogelijk wetgeving komt die stelt dat alleen mensen met één nationaliteit (de Nederlandse) op belangrijke posities kunnen worden benoemd (inclusief die van volksvertegenwoordiger). Voorkomen is beter dan genezen.
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van verblijfsvergunningen, uitkeringen, belastingen, sociale zekerheid en subsidies, fraude met de niet bestaande gezinsleden, kinderbijslag van uitwonende kinderen in Marokko en Turkije en nu nog een stap verder: verkiezingsfraude.
Veel Turken en Marokkanen, massaal gemaskerd met de hoofddoeken, gemobiliseerd door de grote organisaties konden makkelijker frauderen bij de stemlokalen. Amsterdam en Rotterdam zijn nu eenmaal frauderende steden, nu is hele stelsel aangepast aan de razendsnel groeiende Moslim populatie. Fraude, corruptie, bendes, moorden, etc. zijn de vaste eigenschappen van de moslims, en dus mogen ze ook verkiezingsfraude plegen. Met het gemeentebestuur voorop. Als de verkiezingen werkelijk eerlijk waren geweest dan waren onherkenbare tuig van het kiesrecht uitgesloten geweest. Nee, het bestuur fraudeert door gestuurde massa uit Turkije en Marokko stemrecht te geven.
Als een derde van de stemmers uit praktisch anti-Nederlandse islamieten bestaat, met de gevaarlijke instinct opereert is dan deze vorm van democratie niet gedoemd om het land naar de ondergang te sturen? Als dan ook nog de toezichthouders corrupte Turk en Marokkaan zijn; van Nederlandse vlag, taal en cultuur haten (die er dus niet voor niets zijn, namelijk om de verkiezingen zuiver te houden), en dat de algemene houding is van ambtenaren en stemlokaalmedewerkers, dan kunnen we het schudden.
Dit land is al naar de bliksem. In de wijken van Amsterdam, Rotterdam, Denhaag en Utrecht kan je, zodra het donker wordt, niet meer veilig over straat, Islamitische jeugd bendes controleren veel wijken en straten. Goed werkende mensen moeten steeds meer inleveren, terwijl niet werkende moslim bevolking meer macht krijgt. Hogere uitkeringen, hogere subsidies voor islamitische clubjes, lagere huren! Iemand met enig gezond verstand stapt over naar een andere partij, maar blijkbaar is achterban van deze partijen minder slim dan de islamitische achterban. Dit politieke stelsel is een zwaar achterhaald anti Nederlandse pro -islamitisch fenomeen, een tenenkrommend toneelstuk waar elke bloedzuiger zich machtig voor zou moeten voelen. Alleen maar bedoeld om de gewone burgers te islamiseren, ze leeg te kunnen kloppen en ze daarmee op een of andere zeer zieke wijze het gevoel mee geven dat ze ook nog iets in de melk te brokkelen hebben. Totale leugens. Burgers zijn er slechts om de bloedzuigende moslims en hun vrienden te voorzien van een aangenaam leventje.
De huidige elite stak miljarden belastinggeld in het opbouwen van een grote islamitische netwerk. Neem allerlei overlegorganen als het ware de feitelijke ambassades en consulaten van de 5. colonne, maar op grondgebied van Nederland, (2 miljoen mensen zitten in Nederland en hebben ze eigen 'ambassades' nodig, los van de ambassades van hun herkomstlanden) moskeen, islamscholen, islamitische omroepen, dialoogacademies voor de Turken en Marokkanen enz. enz. Er zijn er duizenden en worden allemaal bestuurd door PvdA, D66, Groenlinks en CDA -ers. Ze onderhouden dus een grote slappe achterban, die altijd voor meer islamisering zorgt.De gemeenteverkiezingen laten zien dat tienduizenden mensen geholpen worden hun stem uit te brengen op de ondergangproces. Dit netwerk functioneert dus goed, ware het niet dat het geheel gericht is op moslims. En juist deze moslims zijn voor zichzelf begonnen. De reacties van de Turkse en Marokkaanse regeringen zijn wel interessant:"alle Turken moeten zich verenigen", schrijft machtigste Turkse pers. Alsof verovering nu gaat gebeuren. Turkse en Marokkaanse misdadigers (zware misdaad organisaties met miljarden omzet), willen meer infiltreren bij de politie en justitie, ze hebben genoeg kandidaten en veel geluk hebben ze ook, alleen in Rotterdam 5 Turken gekozen!. Deze raadsleden moeten nu aan de gang!!! De elite noemt dit een feest!!Zijn we in Amsterdam, Rotterdam, Denhaag, Utrecht, Arnhem, Haarlem nu nog niet af van die ellendige verkwanselkliek de Pro- islamitische partijen van de Arabieren en Turken? Doodziek van deze pro- islamitische collaborateurs van islamitische landen, terwijl de eigen burger financieel wordt uitgekleed en gediscrimineerd. Ons belastinggeld gaat allemaal naar moskeebouw, islamscholen, nog meer subsidies voor die heilige islamitische invasie... Schandalig gewoon!