woensdag 20 maart 2013

VOLGENS TURKSE ISLAMIST ERDOGAN IS HET WESTEN VERDERVELIJK

 

Turken massal in uitkeringen, bovendien mogen ze niet terug naar Turkije.!

Het CBS zegt 275 620 niet-Westerse allochtonen in de bijstand zitten tegen 189 500 Autochtonen. Rekeninghoudend met het aantal allochtonen en niet-westerse autochtonen in ons land kun je concluderen dat de allochtonen meer als 8 keer zo vaak in de bijstand zitten. Ondankbaarheid en discriminatie ten top van een bevolkingsgroep die bewust ervoor gekozen heeft in Nederland te gaan wonen en van alle rechten en geneugten in dit land gebruik maakt, inclusief van de bouw van vele moskeeen, Dit is weerstand tegen alles wat in hun ogen afwijkt. Hoe durf je zo respectloos te praten over het land waar je woont, over de mensen die je vreten betalen, over de mensen die voor jouw kind zorgen, omdat je dat zelf blijknaar niet kunt. Hoe durf je. En onze regering is zo slap, niet te geloven. In feite zouden we alle banden, zowel diplomatiek als economisch, moeten verbreken met een land waar men honderden jaren achter loopt. Zijn er nog steeds mensen die het gevaar van de islam niet zien ?

Eens te meer een bewijs dat Turkije geen seculiere staat is maar een uiterst streng islamitisch land, a la Iran, Qatar en Saoedi-Arabie! Scheiding van kerk en staat?

 

Erdogan heeft een aantal jaren geleden in Duitsland verkondigd, dat Turken zich niet moeten integreren de duitse samenleving en hun turkse cultuur moeten verdedigen daar deze beter is dan de westerse cultuur; dit tot grote ontsteltenis van de gastvrouwe Andrea Merkel en andere politici.. Hoe ontdankbaar zijn deze mensen eigenlijk. Zetten 5 kinderen ter wereld waar ze zelf niet voor kunnen zorgen. Er waren geen pleeg gezinnen met de zelfde achtergrond voor handen. En nu deugen de huidige verplegers niet meer.Dit noem ik schaamteloos gedrag. Erdogan er ook nog eens bij betrekken. Ze moeten met de zelfde vlucht als Erdogan retour Turkie gestuurd worden. Welke bijdragen hebben ze nu zelf aan de kinderen gedaan?

Turkije moet zich er niet mee bemoeien en alle Turkse inwoners van Nederland moeten zich gewoon aanpassen en neer leggen bij onze regels, wetten en cultuur, net als wij dat zouden moeten doen als we in Turkije zouden willen gaan wonnen.


Het is onbegrijpelijk waarom die mensen naar Nederland komen en hier willen wonen. We worden hier in Nederland door allerlei buitenlandse invloeden overlopen. We krijgen hier in NL steeds meer last van mensen uit islamitische landen die domweg de NL se normen en waarden niet willen respecteren...

Als we niet heel duidelijk paal en perk stellen aan deze misplaatste bemoeienis gaat het steeds sneller bergafwaarts met ons welzijn. We zijn veel te liberaal in dit land. Waarom niet duidelijk stelling nemen en geen spel van zachte heelmeesters. Die buitenlandse harde cultuur hebben we hier helemaal geen behoefte aan. Als ze het hier niet goed vinden dan is er ook een weg terug

Als het hier niet zo is zoals thuis blijf dan daar of pas je aan.. Ga toch alsjeblieft terug naar het land waar je het meest mee hebt. Zulke mensen horen hier gewoon niet te wonen, ze hebben diep van binnen niets met de Hollandse cultuur.

Het word hoog tijd dat wij Nederlanders eens opkomen voor onze eigen rechten en ons niet meer door een stel allochtonen en hypocriete politici in de zak laten schijten met hard geschreeuw van de allochtonen en het gemene gefluister van de politici, stop met het openstellen van Nederland stop voor het echt te laat is ..... Turken en andere moslims: U kunt uw waarden niet verenigen met die van ons vrije westen? Het staat u hier vrij per direct te vertrekken naar Turkije of een ander moslimland wat u wel past. Graag zelfs! Wel even afstand doen van uw Nederlandse uitkering en andere privileges.

Turken die zich niet naar de Nederlandse wetten, normen en waarden aanpassen kunnen beter hun koffer pakken en naar Turkije terugkeren... Ze kunnnen zich beter in Turkije afvragen wat de reden is tot uit huis plaatsing om te beginnen. Daar naast is het totaal onaanvaardbaar dat een ander land zich gaat bemoeien met binnelandse aangelegenheden in Nederland. Zeker Turken, deze mensen zijn hier vrijwillig gekomen! Als je het niet met de nederlandse normen en waarden eens bent moet je gewoon het besluit nemen om Nederland de rug toe te keren en te vertrekken naar het land van herkomst.

Wij mogen ons niet met Turkije bemoeien. Bovendien predikt Erdogan dat de Turken in Nederland zich niet aan de Nederlandse wetten moeten houden. Schandalig en onaanvaardbaar !


Turkije: Land van volkerenmoord (Armenen, Pontus Grieken ), politieke vervolging (Koerden), marteling door politie, discriminatie van niet-islamieten. Geleid door een extremistisch islamitische anti-semiet en ultra nationalist(Erdogan). En dat land durft Nederland de les te lezen over de Mensenrechten?? Nederland wordt geregeerd door Brussel, Turkije en Marokko, die hun (gelukszoekers) burgers hierheen sturen en menen dat ze nog steeds burgers van hun land zijn. Aanpassen of wegwezen zou een uitstekende oplossing bieden. Zou van overheidswege gepropageerd en uitgevoerd moeten worden. Wie het hier niet zint kan immers zonder enige restrictie onmiddellijk vertrekken. Het bewijst weer eens dat Turkije niet bij de EU past. Het land verkeert nog in een fase van hypernationalisme, Turken integreren never nooit en dan nog met een islamsausje erover heen, nee, dat wordt nooit wat..

.

 

 

 
 

vrijdag 22 februari 2013

De stabiliteit in de samenleving wordt bedreigd door mensen die weigeren te integreren, laat staan te assimileren.

Wij kunnen nog zo graag willen dat integratie plaats vindt, de mogelijkheid en wil vanuit de allochtonen is daarbij cruciaal. Gewoon erkennen, dat Nederland een immigratieland is (ten faveure van de werkgevers en waarvan de gevolgen op de gemeenschap wordt afgewenteld) en eisen stellen aan de immigranten m.b.t. inkomen, taal, borg en verzekeringen en geen uitkeringen meer voordat zijzelf een minimale bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse maatschappij. In tijd gerekend minimaal 10 jaar. Nog een korte tijd, gelet op het feit, dat onze ouders en voorouders deze maatschappij met bloed, zweet en tranen in de loop der eeuwen hebben opgebouwd En vooral ook de regels handhaven.
Als ergens gediscrimineerd wordt is het bij mohammedanen in de richting van Nederlanders (en anderen), een enkele uitschieter daargelaten. Zelfs als een jongere wil integreren, dan wordt hij of (vooral) zij tegengehouden door opa, oma, vader, moeder, imam en broertjes. Daarenboven wordt het ze verboden door Marokko of m.n. Turkije.

Zelfs al neemt heel Nederland een Turk in huis uit liefde, dan nog wordt ze van alle kanten verboden met ons, honden en varkens samen te leven. Liefde moet van twee kanten komen en voor mij is een scheiding van tafel en land de beste oplossing. Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen!

Oplossing:

Eerst zorgde deze regering er mede voor dat al die instroom ongeremd op gang is gebracht en door kan gaan. Dan worden de nieuwe EU-burgers ingezet als goedkope arbeidskrachten om vervolgens onze arbeidsplaatsen om zeep te helpen. Om over het in gebruik nemen van woonruimten die niet meer voor onze instromers gebruikt kunnen worden maar niet te spreken. Onze grappige bewindspersonen welke nauwelijks hun veters lijken te kunnen strikken maar wel de economie om zeep kunnen helpen kunnen nog niet voor elkaar krijgen dat er ook maar iets gehandhaafd kan worden op welk gebied dan ook, behalve het uitkleden en afbreken van onze zorg waarvan ik maar denk dat dit een geprivatiseerde zaak is geworden. Aangezien de politici tot over hun oren in deze zaken ingegraven lijken te zitten gaat het er alleen maar om de zorgverzekeringen vet te mesten en de zwaar hulpbehoevenden stilletjes te laten verrekken. Elke dode is een zorg en zak geld minder.
Kom je van buiten Europa Nederland binnen? Eerste 10 jaar geen recht op uitkering,sociale gratis huurwoning en bij het eerste vergrijp linea recta terug naar die landen waar het al tijden lente is.Je moet dan kunnen aantonen dat je werk hebt, je verzekering is betaald net als de belasting, je niet in aanraking bent geweest met de politie voor een misdrijf, een bekeuring valt daar niet onder want dat levert geld op en dat je probeert de taal te leren en fatsoenlijke omgangsvormen. Als dat allemaal in orde is mag je weer een jaar blijven werken, zo niet dan is het vertrekken geblazen. En geloof me dat weten ze echt te regelen voor je.

Dus alle niet Westerse binnenkomers kijken er echt niet gek van op dat ze zouden moeten inburgeren, maar door je gek te houden en dat kunnen ze echt overtuigend, besparen ze zich hier veer moeite. Want alles is hier in Luilekkerland mogelijk voor vreemdelingen.